Van Dale Taalspelwoordenlijst

Wat is de Van Dale Taalspelwoordenlijst?
De Van Dale Taalspelwoordenlijst is gebaseerd op de Van Dale-woordenboeken (waaronder de Dikke Van Dale) en de Van Dale Officiële scrabblewoordenlijst. Behalve 'gewone' woorden bevat de lijst meervouden, verkleinvormen en werkwoordsvervoegingen.

Welke spelling wordt gebruikt in de Van Dale Taalspelwoordenlijst?
De woorden in de Taalspelwoordenlijst staan in de officiële spelling. In de taalspelletjes die gebruikmaken van de Taalspelwoordenlijst worden de woorden echter geschreven zonder accenten, streepjes of apostrofs.

Welke woorden staan in de Van Dale Taalspelwoordenlijst?
De Taalspelwoordenlijst bevat de Nederlandse taalvormen die als woord ervaren worden. Behalve de 'gewone' woorden staan in deze lijst daarom ook taalvormen als Pasen, Chanoeka, Divali, Suikerfeest en Bevrijdingsdag. Ook andere namen van officiële religieuze en nationale feestdagen die voorkomen in de meest recente versie van de Dikke Van Dale zijn toegelaten.

Wat een raar woord! Waarom staat dit in de Van Dale Taalspelwoordenlijst?
Het Nederlands is een rijke taal en kent vele honderdduizenden woorden. Daarom is de Van Dale Taalspelwoordenlijst zeer uitgebreid. Zo staan alle toegelaten woorden uit de Dikke Van Dale erin. Daarnaast bevat de lijst veel verbogen vormen.

Vraagt u zich af waarom een bepaald woord wordt goedgekeurd door de Taalspelwoordenlijst? Het antwoord vindt u meestal in de Dikke Van Dale. Klik hier voor enkele voorbeelden van op het eerste oog rare woorden, die toch goed Nederlands zijn.

Welke woorden staan (nog) niet in de Van Dale Taalspelwoordenlijst?
- afkortingen: a.h.w., btw, cao, nl., OK, wc
NB: als heel woord uitgesproken afkortingen en verkortingen zoals aso, havo, horeca, radar zijn wél toegestaan.
- woorden die met een of meer hoofdletters worden geschreven en eigennaam zijn: aardrijkskundige namen (Nederland), taalnamen (Engels), namen van personen (Shakespeare), organisaties (Europol), enz.
NB: met een hoofdletter geschreven feestdagen die voorkomen in de Dikke Van Dale zijn toegelaten.
- woorden met een of meer cijfers: 45 toerenplaat
- woordgroepen: ad hoc, ex libris
- fout gespelde woorden; klik hier voor een lijst met vaak fout gespelde woorden

Bevat de Van Dale Taalspelwoordenlijst ook werkwoordsvormen?
Ja, van alle werkwoorden uit de Dikke Van Dale zijn de vervoegde vormen opgenomen:
- de tegenwoordige tijd: ik loop, jij loopt, wij lopen
- de verleden tijd: hij liep, wij liepen
- het voltooid deelwoord: ik heb gelopen
- enkele bijzondere vormen: aanvoegende wijs (dat hij lope), beleefdheidsvorm in de verleden tijd (gij liept

Hoe vaak wordt de Van Dale Taalspelwoordenlijst bijgewerkt?
De Van Dale Taalspelwoordenlijst is volop in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid.

Ik vind dat er een woord ontbreekt in de Taalspelwoordenlijst. Kan dat woord worden opgenomen?
Hoewel de Taalspelwoordenlijst de meest uitgebreide lijst van Nederlandse woorden is, is die niet uitputtend. Dat kan ook niet, want in het Nederlands zijn oneindig veel woorden mogelijk. Wel streven we ernaar de Taalspelwoordenlijst steeds verder uit te breiden met correcte woorden. Bij het spelen van sommige spelletjes die gebruikmaken van de Taalspelwoordenlijst kunt u suggesties doen, die via een 'upvotesysteem' worden voorgelegd aan onze redactie. Als het woord aan de criteria van de lijst voldoet, kan het bij een volgende update worden opgenomen.

© 2012 Van Dale Uitgevers