Wat is juist?

Zij hebben het moeilijker dan ons of Zij hebben het moeilijker dan wij

Antwoord 
Juist is: Zij hebben het moeilijker dan wij

Uitleg 
Na een vergrotende trap volgt in het Nederlands vaak het woordje dan, dat op zijn beurt weer wordt gevolgd door hetgeen waarmee vergeleken wordt. Dat vergelijkingsobject kan een zelfstandig naamwoord zijn (een paard is groter dan een muis), een eigennaam (Sparta eindigde hoger dan NEC) of een persoonlijk voornaamwoord. Dat persoonlijk voornaamwoord heeft altijd de vorm die past bij het onderwerp. In dit geval: Zij hebben het moeilijker dan wij – en niet ons, want ons kan geen onderwerp zijn (behalve dan in sommige dialecten, zoals in de vroegere reclame voor het margarinemerk Zeeuws Meisje ‘ons bent zunig’. Maar dat terzijde.)

Dat je hier wij moet gebruiken en niet ons, kun je ook zien als je de zin verlengt: Zij hebben het moeilijker dan wij (het hebben).