Het is (g)een publiek geheim

Wat is juist?
Zoek de fout: Het is geen publiek geheim dat hij is vreemdgegaan.

Antwoord
Het woordje geen. Dat moet een zijn.

Uitleg
De uitdrukking dat is een publiek geheim betekent dat iedereen van het genoemde op de hoogte is. Immers, als iets publiek oftewel openbaar is, dan weet iedereen het, en is het dus geen geheim meer. Er had ook kunnen staan: Het is geen geheim dat...
Juist dat geen heeft waarschijnlijk een rol gespeeld in het hoofd van degene die de bovenstaande zin opschreef (en dat zoiets regelmatig gebeurt, kun je zien door eens te googelen op "geen publiek geheim"). De auteur heeft mogelijk nog eens willen benadrukken dat het écht geen geheim is wat hij beweert. Alleen betekent zijn zin nu wel het tegenovergestelde.

Zulke foutieve zinnen met één ontkenning te veel zijn niet bepaald onzeldzaam, eh, niet bepaald zeldzaam:
*Het is niet ondenkbeeldig dat dat gebeurt. (Correct: niet denkbeeldig)
*Dat maak je niet onzelden mee. (Correct: niet zelden)
*De storm is onmeedogenloos tekeergegaan. (Correct: meedogenloos)
*We moeten voorkomen dat dat niet gebeurt. (Niet is dubbelop)
Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen