Vice en semi

Schrijf je een streepje in woorden als vice(-)voorzitter en semi(-)ambtenaar? Het antwoord is nee.

Volgens de Nederlandse spellingregels komt er een streepje (ook wel: liggend streepje of koppelteken) na de volgende voorvoegsels:
adjunct-, aspirant-, assistent-, bijna-, chef-, collega, ex-, interim-, kandidaat-, leerling-, meester-, niet-, non-, oud-, Sint- en substituut-

Let op: een streepje schrijven we alleen als het voorvoegsel een nadere kwalificatie geeft van het tweede deel. Er staat dus een streepje in 'kandidaat-notaris', maar niet in 'kandidaatstelling'.
Na 'vice' en 'semi' komt er nooit een streepje. Het is dus 'vicevoorzitter' en 'semiambtenaar'.