Heftige of hevige storm?

Wat is juist?
Een heftige storm ontwortelde veel bomen of Een hevige storm ontwortelde veel bomen?

Antwoord
Het beste is: een hevige storm.

Uitleg
De woorden heftig en hevig betekenen ongeveer hetzelfde en ze worden dan ook door elkaar gebruikt. Toch is er een subtiel betekenisverschil.

Zowel heftig als hevig betekent: in hoge mate, erg. Maar heftig kan daarnaast nog betekenen: onstuimig, druk, driftig. Heftig wordt vaak gebruikt om iets te beschrijven dat vrij plotseling gebeurt. Iemand die zich opwindt kan bijvoorbeeld heftig lopen te gebaren.

Bij hevig ligt de nadruk juist meer op het voortduren van iets. Iemand kan hevig bloeden; dat is dan niet zomaar over. En een storm duurt meestal ook wel even, dus ook dan is hevig de beste keuze: Een hevige storm ontwortelde de bomen.

Voorbeelden
Ze voer heftig tegen me uit.
Een heftige windvlaag blies me haast van mijn sokken.
Door hevige regenval trad de rivier buiten haar oevers.
Hij werd al maanden geplaagd door hevige pijnen.

 

Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen