De klemtoon in dementie

Wat is juist? 
Leg je de klemtoon op dementie of dementie?

Antwoord
Het kan allebei.

Uitleg
Om te weten hoe je een woord moet beklemtonen, helpt het vaak om te kijken naar de herkomst. Het woord dementie komt van het Latijnse dementia. In dat woord ligt de klemtoon op de tweede lettergreep: dementia. Het ligt daarom voor de hand om ook in het Nederlands de tweede lettergreep te beklemtonen: dementie.

Toch hoor je ook heel vaak de klemtoon op de laatste lettergreep. En ook dat is correct. De dementie-zeggers leggen daarbij blijkbaar een verband met andere woorden op -ie uit de sfeer van ziekte en gezondheid, zoals epilepsie, anemie, leukemie en nog een heleboel andere, die allemaal de klemtoon op de laatste lettergreep hebben.

Voorbeelden
Veel ouderen worden getroffen door dementie.
Dementie is nog altijd niet te genezen.

Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen