Vervangen door... of vervangen voor?

Wat is juist? 
Vervang je iets door, voor of met iets anders? 

Antwoord 
Je vervangt iets door iets anders. 

Uitleg 
In Italië hebben ze nog weleens een kabinetscrisis. Daar doen ze niet dramatisch over. Als de ene partij niet meer wil, nemen ze gewoon een andere. Zoals in 2019, toen de Lega Nord een crisis veroorzaakte en door de Vijfsterrenbeweging prompt werd ingewisseld voor een nieuw liefje. De Volkskrant van 5 september 2019 schreef: 'De rechts-nationalistische Lega werd vervangen voor de sociaal-democratische Partito Democratico [...]'

De oplettende lezer zal zeggen dat hier vervangen door had moeten staan, en die oplettende lezer heeft dan groot gelijk. Bij vervangen hoort het vaste voorzetsel door. Je vervangt iets door iets anders. 
Toch kom je vervangen voor ook best vaak tegen. Veel mensen storen zich er dan ook niet meer aan of lezen eroverheen. Dat zou kunnen betekenen dat vervangen voor ooit als goed Nederlands zal worden beschouwd, want de taal verandert nu eenmaal. Maar zover is het nog niet.
Soms wordt ook het voorzetsel met gebruikt: 'De verlichting van het voetbalveld wordt vervangen met led'. Vervangen met is een letterlijke vertaling van het Engelse 'to replace with' en is daarom slordig Nederlands.

Voorbeelden

Kort voor tijd werd de spits vervangen door een verdediger.

We hebben alle gloeilampen door ledlampen vervangen.
Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen