Voor hen of voor zij?

Wat is juist?
We doen het voor zij die na ons komen of We doen het voor hen die na ons komen?

Antwoord
We doen het voor hen die na ons komen.

Uitleg
Het Nederlands kent, net als de meeste andere talen, verschillende vormen van het persoonlijk voornaamwoord. Welke vorm je gebruikt, hangt af van de functie in de zin. Voor het onderwerp gebruik je (behalve bij jullie) een andere vorm dan voor het lijdend voorwerp:Ik
zie een hert [onderwerp]
Het hert ziet mij [lijdend voorwerp]
Zij groeten de buren [onderwerp]
Maar de buren groeten hen niet meer [lijdend voorwerp]

 
Nu terug naar de zin uit de vraag: is het zij of hen?

Regel: Gebruik na een voorzetsel altijd de vorm van het persoonlijk voornaamwoord die hoort bij het lijdend voorwerp. Dus na een voorzetsel gebruik je mij, jou, hem, haar enz.

                Wel: Mag ik bij jou schuilen?  Niet: Mag ik bij jij schuilen?

                Wel: Ik wil iets vragen aan haar die naast je zit. Niet: Ik wil iets vragen aan zij die naast je zit.

                Wel: We doen het voor hen die na ons komen. Niet: We doen het voor zij die na ons komen.

 
Voorbeelden
Naast haar zijn er nog drie andere kandidaten.
Deze mail is zowel aan jullie als aan ons gericht.
Er gaapt een kloof tussen hen die succesvol zijn en hen die het moeilijk hebben.

Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen