Bekvechtte of vocht bek?

Wat is juist?
Ze hebben de hele middag bekgevecht of 
Ze hebben de hele middag gebekvecht of 
Ze hebben de hele middag bekgevochten of
Ze hebben de hele middag gebekvochten?

Antwoord
Het moet zijn: gebekvecht.

Uitleg
Het komt in de beste relaties voor: ruzie maken over kleinigheden. Bekvechten dus. Maar hoe vervoeg je dit werkwoord?

Bekvechten is een samenstelling van bek en vechten. Het werkwoord is echter niet scheidbaar, zoals opbellen (ik bel op). De delen van de samenstelling mogen niet gesplitst worden:

                Wel: Ze bekvechten graag. Niet: Ze vechten graag bek.

Vechten is een sterk werkwoord (ik vocht), maar bekvechten is een zwak werkwoord:

                Wel: We bekvechtten voortdurend over de afwas. Niet: We bekvochten voortdurend over de afwas.

En ook het voltooid deelwoord wijkt af van dat van het niet-samengestelde werkwoord (gevochten):

                Wel: Ze hebben de hele middag gebekvecht. Niet: Ze hebben de hele middag bekgevochten.

 Werkwoorden die op een vergelijkbare wijze worden vervoegd zijn zweefvliegen en stofzuigen:

                ik zweefvlieg – ik zweefvliegde – ik heb gezweefvliegd

                ik stofzuig – ik stofzuigde – ik heb gestofzuigd

 Voorbeelden

  •                 Terwijl ze volop bekvechtten, werd er aangebeld.
  •                 Ze vroeg zich vertwijfeld af hoe lang ze nu al hadden gebekvecht
Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen