Schepte of schiep genoegen?

Wat is juist?
Ze schepte daar een waar genoegen in of Ze schiep daar een waar genoegen in?

Antwoord
Ze schepte daar een waar genoegen in.

Uitleg
Het Nederlands kent twee werkwoorden scheppen. Het ene wordt zwak vervoegd (schepte, geschept) en betekent dat je uit een vloeistof of een korrelige substantie iets naar boven haalt, al dan niet met een schep.

Het andere werkwoord scheppen betekent dat je iets maakt dat er nog niet was, iets creëert. Dat werkwoord wordt sterk vervoegd (schiep, geschapen).

De uitdrukking 'ergens genoegen in scheppen' betekent dat je plezier aan een activiteit beleeft. Met welk scheppen hebben we hier te maken? Met de letterlijke variant: het letterlijke scheppen – en dus kies je voor de zwakke vervoeging schepte. Zoals je bijvoorbeeld water uit een put schept, of zand uit een zandbak, zo kun je ook genoegen in iets scheppen.

Voorbeelden
Ik schepte het water uit de put.
Ze schepte er een genoegen in haar broertje te treiteren.
Volgens gelovigen schiep God de hemel en de aarde.Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen