Woord van de Dag: Nashvilleverklaring

Het nieuws van de dag gaat over de Nashvilleverklaring, een taalvorm die alleen vanwege de spelling interessant is als Woord van de Dag. Deze taalvorm wordt vandaag in de media namelijk met koppelteken, maar ook wel met een kleine beginletter gespeld.

 

Naar analogie van de taalvorm Bolognaverklaring in de Dikke Van Dale (‘be­gin­sel­ver­kla­ring van een groot aan­tal Eu­ro­pe­se lan­den om op het ge­bied van ho­ger on­der­wijs te ko­men tot sa­men­wer­king, die zou lei­den tot de in­voe­ring van de ba­che­lor-mas­ter­struc­tuur (on­der­te­kend in Bo­log­na op 19 ju­ni 1999)’) verdient de schrijfwijze Nashvilleverklaring echter de voorkeur.

 

Nashvilleverklaring is in feite een taalvorm zonder betekenis, dus niet zozeer een woord (bv. een soortnaam) als wel een naam (een encyclopedische naam) die naar een enkel fenomeen verwijst. De kans dat zo’n naam in de Dikke Van Dale wordt opgenomen, is klein. We hoeven er verder dan ook niet veel woorden aan vuil te maken.

 

Definitie

Nashvilleverklaring (de, g.mv.) verklaring met betrekking tot de rol en betekenis van het huwelijk en seksualiteit in het ultraorthodoxe christendom, in 2017 in de Amerikaanse stad Nashville opgesteld als standpuntbepaling t.o.v. homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme, vertaling van Engels Nashville Statement

 

Ton den Boon, hoofdredacteur Dikke Van Dale

 

Het Woord van de Dag (#WVDD) wordt mede mogelijk gemaakt door Taalbank.nl. Dit artikel is ook te vinden op de website van Taalbank.nl.

 

Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen

Probeer nu direct en zonder verdere verplichtingen Van Dale Online professioneel voor een dag. U krijgt tijdelijk toegang tot onder andere: de Dikke Van Dale, Oxford Dictionary en de online woordenboeken Duits, Frans en Spaans. Klik hier om een proefabonnement Van Dale Online professioneel aan te vragen.