Wat is juist: vind u of vindt u?

Wat is juist: wat vind u van de nieuwe minister? of wat vindt u van de nieuwe minister? 

Antwoord
Juist is: wat vindt u van de nieuwe minister?

Uitleg
In deze zin is u het onderwerp. U is een persoonlijk voornaamwoord, de beleefdheidsvorm van de tweede persoon enkelvoud. In de tweede persoon enkelvoud komt er een t achter de stam (vind). Je krijgt dan: u vindt.

Ook wanneer het onderwerp u ná het werkwoord komt, schrijven we een t achter de stam: wat vindt u van de nieuwe minister? Hierin verschilt u van de niet-beleefde vorm je. Als dat na het werkwoord komt, schrijf je geen t: wat vind je van de nieuwe minister?

Wie dit moeilijk vindt, kan een trucje toepassen. Vervang het werkwoord vinden door een werkwoord waarvan de stam niet op een d eindigt, bijvoorbeeld denken. Dan kun je het verschil horen:

                Wat denkt u van de nieuwe minister?
                Wat denk je van de nieuwe minister?

Van Dale Taaltraining Correct Nederlands
Voor iedereen die veel teksten schrijft en daarbij geen taalfouten mag maken, en voor iedereen die graag zijn kennis over de laatste spellingregels wil opfrissen. Spijker in één dag uw kennis van de Nederlandse spelling en grammatica weer helemaal bij. Meer informatie>>>