Wat is de juiste spelling: persé of per se?

Vraag:


Wat is de juiste spelling: persé of per se

 

Antwoord:


Juist is: per se

 

Uitleg:


Als je zegt: 'Hij wil daar per se naar toe' gebruik je, misschien zonder dat te beseffen, een Latijnse uitdrukking. De woordgroep per se komt namelijk uit die klassieke taal en betekent letterlijk zoiets als 'door zichzelf, vanzelf'. In het tegenwoordige Nederlands betekent het 'noodzakelijkerwijs' (dat hoeft niet per se het geval te zijn) of 'beslist, met alle geweld' (hij wilde per se eerst langs het café).

 

Latijnse woordgroepen behouden als regel hun oorspronkelijke spelling als ze in onze taal worden opgenomen. En omdat het Latijn geen accenten kent, is de spelling persé nogal vreemd. Toch kom je die schrijfwijze geregeld tegen. Tot de officiële spelling, zoals vastgelegd in het Groene boekje, is persé echter nooit doorgedrongen. Maar wel tot het Witte boekje. Dat is een alternatieve spellinggids die in 2005 door tegenstanders van de – in hun ogen al te rigide – officiële spelling werd uitgebracht. Veel Nederlandse kranten en andere media besloten destijds dit Witte boekje tot leidraad te nemen, en daarmee was de spelling persé snel ingeburgerd.

 

Was, want er lijkt een kentering gaande. Op 23 september 2017 maakte de Volkskrant een opmerkelijke draai. Op gezag van de hoofdredacteur himself schrijft deze krant sindsdien weer per se. Dat rare woordbeeld persé deed hem blijkbaar pijn aan de ogen.Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen