Nieuwe Groene Boekje ook in Suriname

Amandelessence, antruwa en boulanger in de betekenis ‘aubergine’. Dat zijn enkele van de Surinaams-Nederlandse woorden die zijn opgenomen in de nieuwe editie van het Groene Boekje. Het Groene Boekje, dat in oktober 2015 in Nederland en België is verschenen, wordt vandaag gepresenteerd in Suriname. Voor het eerst heeft een speciale werkgroep van het Surinaamse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd over de Surinaams-Nederlandse woorden die in het Groene Boekje konden worden opgenomen.

Het Groene Boekje is de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal in boekvorm. De nieuwe editie is toegespitst op specifieke spellingvragen die mensen hebben en bevat de woorden die de afgelopen jaren het vaakst online zijn opgezocht. Ook nieuwe woorden hebben een plek gekregen. In totaal zijn 10.000 nieuwe woorden toegevoegd aan het nu 52.000 woorden tellende Groene Boekje. Bij de opgenomen woorden staat nu meer informatie, zoals verkleinwoorden en werkwoordstijden. De nieuwe editie is daarmee overzichtelijker geworden dan haar voorganger.

Het nieuwe Groene Boekje  wordt uitgegeven door Van Dale Uitgevers en is in opdracht van de Taalunie samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Het Groene Boekje is verkrijgbaar in de boekhandel en via de Van Dale-website (ISBN 9789460772832). Behalve het Groene Boekje is ook de website www.woordenlijst.org vernieuwd en voorzien van meer mogelijkheden.

Het Groene Boekje

Vorig artikel
Volgend artikel