Daar zou ik een moord voor doen. Bij wijze van dan.

Iedereen kent wel de uitdrukking 'bij wijze van spreken' – of, als hij in Vlaanderen woont, de variant 'bij manier van spreken'. Met die uitdrukking is iets merkwaardigs aan de hand. Blijkbaar vinden we haar te lang, want steeds vaker wordt het slotwoord weggelaten en zegt men 'bij wijze van'. Zoals in het Noordhollands Dagblad van 29 december 2012: "Het mode-accessoire waar menig vrouw een moord voor doet. Bij wijze van, dan." Dit gebruik is inmiddels wijdverbreid.

Je kunt je afvragen of we hier met een trend te maken hebben: uit efficiencyoverwegingen een uitdrukking inkorten. Zijn er meer voorbeelden? Jawel. "Ga je mee, dan gaan we nog even napraten onder het genot van." Van wat? Juist door dat weg te laten, wek je de suggestie dat het hier weleens iets alcoholisch zou kunnen betreffen. Al zijn er vast ook mensen die hier in gedachten een lekker glas muntthee invullen. "Patat met" zou je ook een verkorte woordgroep kunnen noemen.

Zijn er meer van dit soort inkortingen? "Nee, dat moest ik maar niet doen met het oog op." "Ja, dat is helemaal in de geest van." We hebben ze nog niet gehoord, maar wat niet is, kan.Vorig artikel
Volgend artikel