Corona en covid met hoofdletter?

Wat is juist?
Schrijf je corona met een hoofdletter?
En covid?

Antwoord
Nee, de ziektenamen corona en covid schrijf je met kleine letter. De afkorting COVID-19 is wél met hoofdletters.

Uitleg
Namen van ziektes schrijven we in het Nederlands nooit met een hoofdletter. Zo schrijf je ook niet Griep, Mazelen of Aids?

Met covid ligt het wat ingewikkelder. Dat is onze taal binnengekomen als een afkorting uit de vaktaal: COVID-19. Die afkorting staat voor 'corona virus disease-2019'. Bij zo'n vaktalig begrip zijn hoofdletters gebruikelijk. Maar omdat deze afkorting te lang was voor huis-tuin-en-keukengebruik, is ze verder ingekort tot covid. Als je zegt: 'ik heb covid', gebruik je eigenlijk geen afkorting meer, maar is covid de benaming van een ziekte geworden. En die schrijf je dus met een kleine letter.


Voorbeelden
Er zijn dit jaar al veel mensen overleden aan corona.

Er zijn dit jaar al veel mensen overleden aan covid.

De diagnose COVID-19 werd dit jaar door collega's vaak gesteld.


Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen