Sinds jij hier woont, heeft het alleen maar geregend.

Mooi voorbeeld van de drogreden 'post hoc ergo propter hoc'. 

Een drogreden is een redenering die op het eerste gezicht logisch lijkt, maar toch niet opgaat. In discussies worden vaak drogredenen gebruikt. Een van de bekendste heet 'post hoc ergo propter hoc'. Dat betekent letterlijk: daarna, dus daardoor. De grap is dat er een causaal verband wordt gesuggereerd tussen twee feiten die na elkaar gebeuren, zonder dat tussen die feiten ook maar enig verband hoeft te bestaan.

In het hierboven aangehaalde voorbeeld is dat duidelijk. Het weer trekt zich doorgaans niet veel aan van het feit dat iemand ergens is komen wonen. Maar deze drogreden kan ook subtieler vormen aannemen. Als een premier opmerkt dat sinds het aantreden van zijn regering de economie met 3% is gegroeid, kan dat ook een bedrieglijke redenering zijn. Het is immers niet gezegd dat het ene onvermijdelijk uit het andere voortvloeit. Economische groei kan ook het gevolg zijn van, we noemen maar wat, het aantrekken van de wereldhandel.

Vorig artikel
Volgend artikel