Oproep aan Vlamingen

In Nederland en Vlaanderen spreken we dezelfde taal en kunnen we elkaar doorgaans goed verstaan, maar er zijn opmerkelijke verschillen. Daarover brengen wij een nieuw boek uit: Gluren bij de buren. De leukste taalverwarringen tussen Vlamingen en Nederlanders. Het boek beschrijft wat wij Nederlandse en Vlaamse buren verrassend vinden aan elkaars vocabulaire. Daarbij kunnen we de hulp van Vlamingen goed gebruiken: welke Nederlandse woorden die vooral Nederlanders gebruiken, vindt u grappig of gek?

De meeste woorden en uitdrukkingen die we aan weerszijden van de grens gebruiken, zijn hetzelfde, maar er zijn verschillen. Zo zal een Nederlander niet gauw een woord als bibbergeld gebruiken, en een Vlaming niet iets als gozer. Zulke verschillen brengen wij in kaart en daarbij gaat het ons vooral om woorden die de lachlust wekken, of juist als storend worden ervaren.

De auteurs van Gluren bij de buren, Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar, zijn Nederlanders. Daarom kunnen ze wel Belgisch-Nederlandse woorden en uitdrukkingen beoordelen die Nederlanders grappig of gek vinden, maar niet Nederlands-Nederlandse woorden die Vlamingen op de lachspieren werken of hen de wenkbrauwen doen fronsen. Daarom doen we deze oproep.

‘Bent u hier bekend?’
Als een Nederlander u de weg wil vragen, vraagt hij eerst: ‘Bent u hier bekend?’ Hij bedoelt dan: ‘Kent u deze buurt en kunt u mij dus de weg wijzen?’ En dus niet: ‘Bent u een bekende Vlaming?’ Wijst u de Nederlander vervolgens de weg, dan is zijn reactie misschien: ‘Is dat ver lopen?’ Denk dat niet dat hij de afstand hardlopend wil afleggen, want met lopen bedoelen Nederlanders stappen. Naar zulke grappige taalverwarringen zijn wij op zoek.

Hoe kunt u ons helpen?
Welke Nederlands-Nederlandse woorden en uitdrukkingen hoort of leest u die u als Vlaming zelf niet snel zou gebruiken en die u grappig of gek vindt, of misschien zelfs ergerlijk? En waarom vindt u dat dan? De uitleg waarom u een woord of  uitdrukking grappig, gek of ergerlijk vindt, is voor ons heel belangrijk.

Over Gluren bij de buren
Gluren bij de buren wordt een columnachtig leeswoordenboek met Nederlands-Nederlandse woorden en uitdrukkingen die Vlamingen, en Belgisch-Nederlandse woorden en uitdrukkingen die Nederlanders grappig of gek vinden. Het boek zal bestaan uit twee delen: een deel vanuit Vlaams perspectief en een deel vanuit Nederlands perspectief. Voor dat Vlaamse perspectief hebben wij dus uw hulp nodig.

Maak kans op een gratis boek
Met uw inzending maakt u kans op een exemplaar van dit nieuwe boek: onder de inzenders verloten we vijf boeken. Daarom vragen wij om uw e-mailadres, zodat we u kunnen bereiken om naar uw adres te vragen als u de winnaar van een boek bent. Gluren bij de buren verschijnt in het najaar.

Uw inzending
Welke Nederlandse woorden die vooral Nederlanders gebruiken, vindt u grappig of gek? Stuur ze naar inzending@vandale.be of zend ze in met dit formulier. U mag zoveel woorden en uitdrukkingen inzenden als u wilt. Hartelijk dank!