Eén van de beste programma's die er is?

Nee, een van de beste programma's die er zijn. Een veelgestelde taalvraag is of je 'is' of 'zijn' gebruikt in bovengenoemde constructie. Het antwoord is: 'zijn'. Dat zit zo. Het betrekkelijk voornaamwoord 'die' slaat terug op 'programma's'. Dat is een meervoud, dus is het betrekkelijk voornaamwoord dat zelf ook. Dat betrekkelijk voornaamwoord is op zijn beurt weer het onderwerp van de bijzin 'die er ...'. Bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm. Dus is alleen 'zijn' hier juist.

De constructie 'een van de ...' roept nog een vraag op. Moet je accenten schrijven (één) of niet? Antwoord: nee, dat is niet nodig. Die accenten gebruik je alleen als er verwarring zou kunnen bestaan of het telwoord of het lidwoord bedoeld is. In de uitdrukking 'een van de beste' wordt uit de context voldoende duidelijk dat het telwoord bedoeld is, en niet het lidwoord. Geen accenten nodig dus.