Plaatselijke krant: 'Merel Vink benoemt tot erelid hockeyclub'.

Plaatselijke krant: 'Merel Vink benoemt tot erelid hockeyclub'. Blijkbaar nogal machtig, die Merel. Of toch een spelfout?

Als je wilt weten of je een werkwoordsvorm met een t of een d schrijft, moet je kijken naar de functie ervan. Als het gaat om een persoonsvorm in de derde persoon enkelvoud, schrijf je altijd een t:
                Het bestuur benoemt haar tot erelid.
Als het daarentegen om een voltooid deelwoord gaat – je kunt dat zien doordat er een vorm van het hulpwerkwoord 'hebben', 'zijn' of 'worden' bij staat, geldt de befaamde regel van 't kofschip. Als de stam eindigt op één van de medeklinkers uit dat ezelsbruggetje, schrijf je een t op het eind. 'Benoem' eindigt op m, die zit niet in 't kofschip, dus luidt het voltooid deelwoord 'benoemd':
                Het bestuur heeft haar tot erelid benoemd.

Krantenkoppen zijn verkorte zinnen. Hulpwerkwoorden worden eruit weggelaten, zodat je strikt genomen niet kunt zien om wat voor werkwoordsvorm het hier gaat. Het zou kunnen dat mevrouw Vink degene is die de ereleden benoemt. Maar meestal is het in onze wereld anders geregeld. Je benoemt als individu niet tot erelid, je wordt ertoe benoemd (als je geluk hebt). De krantenkop bevat dus inderdaad een spelfout.

Vorig artikel
Volgend artikel