Met voorbedachte of voorbedachten rade?

Wat is juist?
Ze doodde hem met voorbedachte rade of Ze doodde hem met voorbedachten rade?

Antwoord
Met voorbedachten rade

Uitleg
Als iemand vermoord is, maakt het nogal wat uit of dat in een opwelling is gedaan of dat aan die moord een kalme overweging van de daad en al haar gevolgen is voorafgegaan. In het laatste geval spreken juristen van 'voorbedachte raad' en sta je er als dader gekleurd op.

In dat geval is de daad gepleegd met voorbedachten rade. Het bijvoeglijk naamwoord en het zelfstandig naamwoord hebben dan opeens een uitgang gekregen. Er is hier namelijk sprake van een taalvorm met een oude naamval, die wordt 'uitgelokt' door het voorzetsel met. Vroeger kende het Nederlands – net als bijvoorbeeld nog steeds het Duits – een stelsel van naamvallen. Dat is nu niet meer zo, maar je vindt naamvalsuitgangen nog wel terug in sommige uitdrukkingen als te allen tijde, de heer des huizes en dus ook in met voorbedachten rade.

Voorbeelden
Ze haatte hem al jaren en heeft hem met voorbedachten rade vergiftigd.
Als er sprake is van voorbedachte raad geldt er een strengere strafmaat.

 

 


Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen