Juist of niet: 'we moeten ervoor waken dat we degraderen'?

Correct, maar het mag ook met 'niet' erbij.

De oorspronkelijke uitdrukking luidt: 'ervoor waken dat'. Dat betekent: ervoor zorgen dat het genoemde niet gebeurt. Juist zijn dus:

                We moeten ervoor waken dat we degraderen.
                We moeten ervoor waken fouten te maken.

Deze zinnen zeggen iets over een gebeurtenis die juist níét plaatsvindt, maar zonder dat er in de zin een ontkennend woord als 'niet' voorkomt. Blijkbaar is dat voor taalgebruikers verwarrend. Daarom voegen velen alsnog een ontkennend woordje als 'niet' of 'geen' aan de uitdrukking toe. Strikt genomen is dat dubbelop, maar tegenwoordig worden ook de volgende zinnen als correct beschouwd:

                We moeten ervoor waken dat we niet degraderen.
                We moeten ervoor waken geen fouten te maken.

Het toevoegen van een ontkennend woord is overigens niet in alle contexten mogelijk. In een zin als 'We moeten waken voor verslapping' lukt het niet zonder de zin om te gooien: 'We moeten ervoor waken niet te verslappen.'

Vorig artikel
Volgend artikel