Is het hobbies of hobby’s?

De schrijfwijze van dit Engelse leenwoord is in het Nederlands: hobby’s. Dat er verwarring ontstaat, komt omdat het Engels het meervoud anders schrijft: hobbies.

De regel in het Nederlands is dat je bij meervouden op een –s een apostrof toevoegt als het woord in het enkelvoud op een lange klinker eindigt die als één letter wordt geschreven (zoals –y in royalty). En dus is het ook:

baby                               baby’s
casestudy                       casestudy’s
celebrity                         celebrity’s
comedy                          comedy’s
directory                        directory’s
glossy                            glossy’s
hobby                            hobby’s
jury                                jury’s  
lolly                                lolly’s
party                              party’s
penalty                           penalty’s
selffulfilling prophesy     selffulfilling prophesy’s

Deze regel geldt ook voor andere lange klinkers:

opa                         opa’s
taxi                         taxi’s
auto                        auto’s
menu                      menu’s

We schrijven de apostrof niet alleen in het meervoud, maar ook bij het verkleinwoord:

baby                        baby’tje
lolly                         lolly’tje

Bij de y moet je wel opletten: schrijf je vóór de y een klinker, dan komt er geen apostrof. Dus is het:

spray                        sprays
smiley                       smileys
cowboy                     cowboys
badguy                     badguys

Hans de Groot, freelance redacteur Nederlands en Zweeds.