Het recht moet zijn (be)loop hebben

In oktober 2014 werd de van corruptie verdachte Roermondse politicus Jos van Rey geïnterviewd in het NOS-journaal. Hij wond zich danig op over het feit dat het OM tóch tot vervolging zou overgaan en dat hij dit uit de pers had moeten vernemen. 'Het recht moet zijn beloop hebben, maar de wijze waarop dit nu gebeurt is onmenselijk', zo boekstaafde de Volkskrant van 25 oktober Van Reys reactie.

Die formulering mag opmerkelijk heten. Immers, de eigenlijke uitdrukking luidt: 'het recht moet zijn loop hebben'. We vinden deze zegswijze bijvoorbeeld in het Koenen Woordenboek Nederlands (30e druk, 2006), waar ze wordt verklaard als '[het recht] moet onbelemmerd kunnen worden gehandhaafd'. Het woord 'beloop' kennen we ook, maar dan voornamelijk van de uitdrukking 'de zaken op hun beloop laten', wat betekent dat je niet ingrijpt.

Van Rey haalt dus twee uitdrukkingen door elkaar: een contaminatie in vaktaal. Zou het misschien zo kunnen zijn dat hier de wens de vader is van de gedachte? Dat Van Rey stiekem had gehoopt dat het OM de zaken op hun beloop zou laten? En zo een loopje met het recht nemen? Of hangen we nu te veel de Sigmund Freud uit? Wat dan wel weer pleit voor Van Rey is dat hij niet helemaal alleen staat: de fout valt op internet wel vaker aan te treffen.

Vorig artikel
Volgend artikel