Heel of hele?

Wat is juist: hele mooie appels of heel mooie appels

Antwoord 
Het is allebei goed. Hele komt vooral voor in de spreektaal.

Uitleg 
In de woordgroep heel mooie appels is heel een bijwoord. Het dient om het bijvoeglijk naamwoord mooie te versterken. Zo'n versterkend bijwoord wordt in het Nederlands niet verbogen; dit in tegenstelling tot bijvoeglijke naamwoorden. Zonder meer correct is dus heel mooie appels, met het onverbogen bijwoord heel.

Toch zul je de mensen niet de kost moeten geven die hier hele zeggen (vooral dat) of schrijven. Die vorm is zodanig ingeburgerd dat hij tegenwoordig ook goed wordt gerekend. Dat hele is vooral spreektaal; als je verzorgd Nederlands wilt schrijven raden we je aan te kiezen voor heel.

In 1979 scoorde André van Duin met 'k Heb hele grote bloemkoole een echte carnavalshit. Tegen het scabreuze gehalte van deze tekst werd destijds wel door een enkele dominee bezwaar gemaakt, maar over dat hele is – voor zover ons bekend – destijds nooit iemand gevallen.


Vorig artikel
Volgend artikel