De Woorden van de Week – week 52

Welke nieuwe Nederlandse en Vlaamse woorden vielen Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, vorige week op in de media? In week 52 van 2021 selecteerde Ton den Boon de volgende woorden als Woord van de Dag:

1. akkermansantenne - 27/12/2021

Definitie 

akkermansantenne (de, -s) metafoor voor iemands gevoeligheid voor signalen, bv. in de media, die erop zouden kunnen wijzen dat bepaalde mensen zullen worden voorgedragen voor een ministerspost of staatssecretariaat; genoemd naar professor Akkermans, een creatie van Kees van Kooten en Wim de Bie, waarmee ze publiciteitgeile en ijdele potentiële bestuurders persifleerden

2. grensprikker -28/12/2021

Definitie

grensprikker (de, -s) iemand die vlak over de grens een vaccinatie of boosterprik gaat halen, bijvoorbeeld omdat daar geen wachttijden zijn

3. wappiedenker - 29/12/2021

Definitie

wappiedenker (de, -s) iemand die zich in woord en geschrift manifesteert als complotteur of aanhanger van een opvatting die haaks staat op de op feiten gebaseerde communis opinio, bv. inzake ziekte en gezondheidszorg

4. mombrain - 30/12/2021

Definitie

mombrain (de, -s) geheel van (tijdelijke) mentale problemen die kunnen optreden bij een zwangere of pas bevallen vrouw, bijvoorbeeld vergeetachtigheid; Engels, lett. moederbrein

5. façadesamenleving - 31/12/2021

Definitie

façadesamenleving (de, -en) samenleving waarin schijnbaar alles op rolletjes loopt, maar die in werkelijkheid op allerlei fronten disfunctioneert

Het Woord van de Dag is elke werkdag te lezen op het Van Dale Taalpodium en in Van Dale Online.

Het Woord van de Dag wordt mede mogelijk gemaakt door Taalbank.nl. De volledige artikelen zijn te lezen op de website van Taalbank.nl.

 

Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen