De media schrijft maar raak

Klagende politicus: De media schrijft maar raak. Klagende leraar: Dat moet zijn 'De media schrijven maar raak.' 

'Media' is een meervoudig woord; het enkelvoud is 'medium'. Bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm, dus: 'de media schrijven'. 
Er is zeker een tendens om 'media' als enkelvoud op te vatten, getuige zinnen van het type 'de media is in handen van enkele concerns', die je veelvuldig kunt tegenkomen. Vooral mensen die de media als één bedreigend geheel opvatten, zijn geneigd er een enkelvoud in te zien. Maar deze taalverandering is nog niet zo ver voortgeschreden dat het enkelvoud hier al acceptabel is. 'De media schrijft' is dus geen correct Nederlands.