Sinds wanneer zitten we eigenlijk achter de geraniums?

Taalkundige vraag: sinds wanneer zitten we eigenlijk achter de geraniums? 

Om precies te zijn: al minstens sinds 8 augustus 1959, maar waarschijnlijk langer. Op de genoemde datum stond in het Nieuwsblad van het Noorden de volgende passage: 'Als Klaas Vogel, de brugwachter van Zuidwolde, na zes uur 's avonds een schuit voor zijn brug over het Boterdiep ziet glijden, dan blijft hij rustig achter de geraniums in zijn huisje zitten. Want Klaas is een man van de klok.' Andere tijden, maar daar gaat het nu niet om.

Want hier wordt, voor zover valt na te gaan, voor het eerst in het Nederlands 'achter de geraniums zitten' gebruikt in de figuurlijke betekenis 'werkeloos thuis zitten, inactief zijn'. Die omschrijving komt uit Van Dale, dat 'achter de geraniums zitten' voor het eerst opneemt in 1999. Dat is dus veertig jaar na de oudste vindplaats. Het krantencitaat is terug te vinden op de website Delpher, waar door de Koninklijke Bibliotheek een groot aantal historische kranten en andere bronnen is bijeengebracht. Een goudmijn voor de taalonderzoeker. Die daar ook kan zien dat het gebruik van de uitdrukking vanaf ca. 1990 een hoge vlucht neemt. Zo raar is het dus niet dat Van Dale en andere woordenboeken haar nog niet zo lang vermelden.