zzp-leraar

17-08-2018 - Woord van de Dag - Van Dale Uitgevers

zzp-leraar

Gisteren hoorden we op de zakenzender BNR dat flexdocenten zzp-leraren werden genoemd: Uitzend-docenten, zzp-leraren en tijdelijke onderwijzers: de flexdocent is in opkomst. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het CBS. In drie jaar tijd nam het aandeel … Lees verder

Gisteren hoorden we op de zakenzender BNR dat flexdocenten zzp-leraren werden genoemd:

Uitzend-docenten, zzp-leraren en tijdelijke onderwijzers: de flexdocent is in opkomst. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het CBS. In drie jaar tijd nam het aandeel docenten in het voortgezet onderwijs zonder vast contract met bijna een kwart toe.

Dat is interessant, want langzamerhand begint zich af te tekenen dat de afkorting zzp zich gaat gedragen als een productief eerste woorddeel in samenstellingen: al eerder tekenden we zzp-bouwvakker, zzp-docent, zzp-journalist en zzp-verpleegkundige op. De betekenis ligt voor de hand: het gaat om bouwvakkers, docenten, journalisten en verpleegkundigen die als zzp’er werken.

Samenstellingen als zzp-bouwvakker en zzp-leraar worden geboren uit het verlangen van veel taalgebruikers zich kort en bondig uit te drukken: leraar die als zzp’er werkt is immers breedsprakiger en vergt meer ruimte in een publicatie dan zzp-leraar.

Of de zzp-leraar zelf een gangbare samenstelling met zzp wordt, moeten we afwachten, maar dat zzp in de toekomst vaker in samenstelling zal optreden, is evident. Tenzij de arbeidsmarkt ingrijpend verandert en dienstverleners die nu als zzp’er hun brood (en straks misschien ook wel hun AOW-plus) moeten verdienen, weer ouderwets in loondienst gaan werken.

Definitie

zzp-leraar (m, -leraren) leraar die als zzp’er werkt, synoniem flexdocent, zzp-docent

 


droogtemanager

16-08-2018 - Woord van de Dag - Van Dale Uitgevers

droogtemanager

Hoewel er de laatste dagen weer wat regen valt, heeft Nederland nog altijd te kampen met ernstige droogte. Daardoor dreigt verzilting van delen van het land: een ernstig risico voor de land- en tuinbouw. NRC Next schrijft daarom vandaag over de waterverdeling door … Lees verder

Hoewel er de laatste dagen weer wat regen valt, heeft Nederland nog altijd te kampen met ernstige droogte. Daardoor dreigt verzilting van delen van het land: een ernstig risico voor de land- en tuinbouw. NRC Next schrijft daarom vandaag over de waterverdeling door Rijkswaterstaat, waar de waterexperts inmiddels droogte-experts worden genoemd, of droogtemanagers:

De droogtemanagers zitten samen in een kantoortuin die de ‘waterkamer’ heet. Daar verzamelen ze informatie van regionale afdelingen en de waterschappen, beoordelen ze nut en noodzaak van maatregelen en doen ze daar voorstellen voor. Rekening houdend met de weersvoorspellingen. Met de verwachte aanvoer van Rijnwater. Met de windrichting.

Nu meteorologen voorspellen dat we als gevolg van de klimaatverandering naast wateroverlast door tropische hoosbuien ook vaker hete en droge zomers zullen gaan krijgen, moet Nederland niet alleen groot worden in watermanagement (waterbeheer), maar blijkbaar ook in droogtemanagement. Niet alleen met het oog op de dreiging van verzilting, maar ook in verband met de houdbaarheid van de veendijken (waar droogte fnuikend voor is), de waterstanden in de grote rivieren (waar de binnenvaart van afhankelijk is) en op termijn misschien zelfs de drinkwatervoorziening.

Droogtemanager maakt vandaag zijn debuut in een Nederlandse krant en is vooralsnog – als het bij deze ene vindplaats blijft – een gelegenheidswoord met vrijwel dezelfde betekenis als watermanager. Als gevolg van de klimatologische ontwikkelingen zou droogtemanager – als het in de toekomst vaker wordt gebruikt – best weleens een beklijvend klimaatwoord kunnen worden ter aanduiding van een deskundige of specialist bij het waterschap of bij Rijkswaterstaat met gespecialiseerde kennis over het waterbeheer bij droogte.

Definitie

droogtemanager (m, -s) functionaris bij Rijkswaterstaat of een dergelijke overheidsdienst die belast is met het (grond)waterbeheer in tijden van grote droogte