Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst tussen Van Dale Uitgevers en onderwijsinstellingen leggen we vast welke persoonsgegevens we in opdracht van de school verzamelen en verwerken bij het gebruik van digitale leermiddelen voor onderwijs.

Van Dale Uitgevers hanteert daarbij een modelverwerkersovereenkomst die deel uitmaakt van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0. De Verwerkersovereenkomst is een onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Download de overeenkomst, vul de gevraagde gegevens in, onderteken het document en stuur dat naar ons. De invulinstructies vind je hierna.

Privacybijsluiters
Naast de Verwerkersovereenkomst zijn er ook bijsluiters. In onze productspecifieke privacybijsluiter en beveiligingsbijsluiter lees je voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt. 

Download de bijsluiters, parafeer ze en stuur ze daarna naar ons. De invulinstructies vind je hierna.

Vul de documenten in en stuur ze naar Van Dale
Download de documenten, onderteken of parafeer ze en stuur ze daarna naar ons: 

1.   Download de Verwerkersovereenkomst, vul de gevraagde gegevens in en onderteken de overeenkomst.
2.   Download bijlage 1 Privacybijsluiter, vul de gevraagde gegevens in en parafeer deze bijlage.
3.   Download bijlage 2 Beveiligingsbijsluiter, vul de gevraagde gegevens in en parafeer deze bijlage.
4.   Download bijlage 4 Overzicht van scholen die vallen onder het bevoegd gezag van het bestuur, vul de gevraagde gegevens in en parafeer de bijlage.
5.   Sla de ingevulde, getekende of geparafeerde privacydocumenten op of print ze om ze te verzenden en te archiveren
6.   Stuur de ingevulde en ondertekende of geparafeerde documenten naar opschool@vandale.nl of stuur ze naar:

Van Dale Uitgevers
Verwerkersovereenkomst scholen
Postbus 13288
3507 LG  Utrecht

7.   Bewaar de documenten in je eigen administratie.

Om de documenten te openen, heb je Acrobat Reader nodig. Klik hier om Acrobat Reader veilig te downloaden.

 

Bijgewerkt op 7 december 2022.