Betekenis 'rekening'

Je hebt gezocht op het woord: rekening.

re·ke·ning (de; v; meervoud: rekeningen; verkleinwoord: rekeningetje) 1het rekenen2de uitkomst van het rekenen: per slot van rekening alles wel beschouwd3kosten; dat is geheel voor rekening van de schrijver die is er verantwoordelijk voor4opgave van de prijs van geleverde goederen of van verrichte werkzaamheden; = nota: kosten in rekening brengen er betaling voor vragen; op rekening kopen niet direct betalen; de rekening gepresenteerd krijgen moeten boeten; een rekening te vereffenen hebben met iem. een niet afgehandeld conflict met iem. hebben5(boekhouden) staat (4) waarop het ontstaan en tenietgaan van bezittingen en schulden wordt bijgehouden6bankrekening; lopende rekening rekening-courantrekening houden met bedacht zijn op, ervan uitgaan dat iets kan gebeuren

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.