Betekenis 'Pas'

Je hebt gezocht op het woord: Pas.

pa (de; m; meervoud: pa's; verkleinwoord: paatje) 1vader 1pas (de; m; meervoud: passen) 1voorwaartse beweging van een voet bij het lopen; = stap: in de pas lopen met de buurlanden op overeenkomstige manier handelen; (Nederland) pas op de plaats maken (a) loopbewegingen maken zonder vooruit te gaan; (b) geen vooruitgang boeken2door een 1pas (1) afgelegde afstand3doorgang in een gebergte: iem. de pas afsnijden (a) de doorgang beletten; (b) te vlug af zijn4paspoort; = legitimatiebewijs 2pas (het; o) 1(geschikt) tijdstip; hetgeen betaamt: dat komt (goed) van pas goed gelegen; te pas en te onpas onverschillig of er aanleiding toe is of niet; het geeft geen pas om ... het is ongepast, onfatsoenlijk; hij moest eraan te pas komen zijn hulp was nodig; ergens niet aan te pas komen (a) niet mee (mogen) doen; (b) iets niet kunnen presteren 3pas (bijwoord) 1kort geleden; = zo-even2nog niet lang; = nauwelijks3niet meer dan: ze is pas twintig4niet vroeger dan5in heel erge mate: dat is pas lekker! 1pas·sen (paste, heeft gepast) 1afmeten, afpassen; op de juiste maat afmeten: met, na veel passen en meten (figuurlijk) na moeizaam onderhandelen2zo voegen of schikken als je dat wenst3(van een kledingstuk) kijken of het de vereiste maat heeft4(van een kledingstuk) de vereiste maat hebben5(kaartspel) zijn beurt laten voorbijgaan: daar pas ik voor uiting van onwil of weigering; ik moet passen (a) ik moet mijn beurt voorbij laten gaan; (b) ik weet het niet6nauwkeurig acht slaan op: op de kleintjes passen zuinig zijn; op je tellen passen letten op wat je doet7niet buiten het kader vallen8voegen, betamen: dit past een man van wetenschap niet9geschikt zijn: goed passen bij een goede combinatie vormen met; als het past bij gelegenheid 2pas·sen (passte, heeft gepasst) 1(sport) een bal spelen naar een teamgenoot

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.