Oranjeakkoord

Oranje boekje

 

Oranjeakkoord
Politiek akkoord tussen de regeringspartijen (en zo mogelijk ook bepaalde oppositiepartijen) dat gesloten dient te worden omdat het eerdere regeerakkoord is opengebroken en dat beoogt de stabiliteit van het kabinet te waarborgen in de aanloop naar de troonswisseling van Beatrix en Willem-Alexander.

Het woord oranjeakkoord is in het verleden wel vaker gevallen, maar nooit was het zo toepasselijk als begin 2013, toen het onlangs gesloten regeerakkoord alweer aan herziening toe was en bleek dat voor verdere samenwerking tussen de coalitiepartijen de steun van de oppositiepartijen gewenst is. Diederik Samsom beschouwde dit als een feest van de democratie en zei, verwijzend naar de aanstaande troonswisseling, ‘te hopen op een 'oranjeakkoord' dat half april zijn beslag moet krijgen’ (Leeuwarder Courant, 28-2-2013).

Terug naar overzicht>>>

© Taalbank, 5 maart 2013

Van Dale Online