Majesteit

Oranje boekje

 

Majesteit
Titel en aanspreekvorm van koningen en keizers, ongeacht hun sekse.

Nu het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd de troon over te dragen aan haar zoon, zal de vaste formule ‘Zijne Majesteit de Koning’ wel courant gaan worden. Over het woord majesteit is in het recente verleden veel te doen geweest. Zo waren er taalgebruikers in de tweede helft van de 20e eeuw die zinnen verfoeiden als ‘de majesteit is bij de ceremonie aanwezig’, waarin het woord synoniem is met ‘vorst’ of ‘vorstin’. Toch was ‘de majesteit’ al in het verre verleden doodgewoon. Zo scheef P. C. Hooft in zijn Historiën over ‘de Majesteiten van Vrankryk en Engelandt’. Inmiddels is ‘de majesteit’ helemaal terug van nooit helemaal weggeweest. In Nederland krijgen we er binnenkort zelfs een majesteit bij, want niet alleen koning Willem-Alexander, maar ook koningin Máxima zal een majesteit zijn. Met z’n tweetjes zijn zij onze majesteiten.

Terug naar overzicht>>>

© Taalbank, 5 maart 2013

Van Dale Online