Koningsspelen

Oranje boekje

 

Koningsspelen
Samenhangend programma van sporten en spelletjes ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe koning.

Ter gelegenheid van de troonswisseling worden op 26 april 2013 koningsspelen voor schoolkinderen gehouden. Ook in het verleden werden (hier te lande en ook elders) wel koningsspelen gehouden. Soms waren die niet alleen voor kinderen, maar waren het heuse volksspelen. De koningsspelen bij de wisseling van de wacht tussen Wilhelmina en Juliana werden incidenteel ook wel kroningsspelen genoemd.

Terug naar overzicht>>>

© Taalbank, 19 maart 2013

Van Dale Online