Commissaris van de Koning

Oranje boekje

 

Commissaris van de Koning
Volgens artikel 126 van de Nederlandse grondwet de officiële benaming van de vertegenwoordiger van de Kroon in elk van de Nederlandse provincies, ongeacht of er een man of een vrouw op de troon zit.

De functie van commissaris van de Koning werd in 1848 ingesteld, al sprak de wetgever destijds nog over commissaris des Konings. Toen Wilhelmina in 1890 de troon besteeg, bleef de grondwet weliswaar spreken over commissaris des Konings, maar werd de functieaanduiding in de praktijk vervrouwelijkt tot commissaris der Koningin. Inmiddels is de grondwet ook tekstueel gemoderniseerd en heeft artikel 126 het over de commissaris van de Koning, die tot 30 april 2013 in de taalwerkelijkheid dus commissaris van de Koningin heette. Dankzij de abdicatie van Beatrix zal dat merkwaardige onderscheid tussen de wettelijke benaming en de praktische aanduiding van deze voorzitter van de Provinciale en Gedeputeerde Staten (want dat is wat de commissaris van de Koning doet) verdwijnen.

Terug naar overzicht>>>

© Taalbank, 5 maart 2013

Van Dale Online