Akte van abdicatie

Oranje boekje

 

Akte van abdicatie
Akte door ondertekening waarvan een vorst afstand doet van de troon.

De Akte van abdicatie is het schriftelijke stuk waarmee in Nederland een vorst troonsafstand doet. De vorst die afstand doet van de troon, tekent de Akte van abdicatie als eerste, waarna de troonopvolger en diens echtgenote de akte medeondertekenen in aanwezigheid van diverse getuigen. Daarna wordt de Akte van abdicatie ondertekend door een aantal hoogwaardigheidsbekleders,  zoals de premier, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer en de vicepresident van de Raad van State.

Terug naar overzicht>>>

© Taalbank, 29 april 2013

Van Dale Online