Abdicatie

Oranje boekje

 

Abdicatie
Het vrijwillig afstand doen van de troon. Wordt ook wel troonsafstand genoemd.

Nadat koningin Beatrix op 28 januari 2013 de naderende troonswisseling had bekendgemaakt, werd het woord abdicatie opeens algemeen bekend. Veel mensen hadden voorheen kennelijk nog nooit van abdicatie gehoord, want het woord werd hier en daar zelfs als een nieuw woord aangemerkt. In werkelijkheid komt abdicatie al bijna 200 jaar in het Nederlands voor: de eerste vindplaats dateert uit 1824. Abdicatie is ontleend aan het Franse woord abdication. Ook al was de Franse tijd in Nederland (1795-1813) toen net afgelopen, toch stond onze taal destijds nog steeds zwaar onder invloed van het Frans. Het bijbehorende werkwoord, abdiqueren, dat ontleend is aan het Franse woord abdiquer, dateert uit 1865. Voordien werd er natuurlijk ook weleens afstand van een troon gedaan, maar dan werd daarvoor het aan het Latijn ontleende werkwoord abdiceren gebruikt (ik abdiceer, jij abdiceert, hij/zij abdiceert). Abdiceren, dat al sinds 1650 in het Nederlands voorkomt, is ook nu nog gewoner dan abdiqueren.

Terug naar overzicht>>>

© Taalbank, 5 maart 2013

Van Dale Online