Betekenis 'spellen'

Je hebt gezocht op het woord: spellen.

spel (het; o; verkleinwoord: spelletje) 1het spelen, het bewegen: een spel van krachten onderlinge beïnvloeding2(meervoud: spelen) bezigheid ter ontspanning volgens bep. regels: vrij spel hebben onbelemmerd zijn gang kunnen gaan; (sport) gevaarlijk spel actie die gevaar oplevert voor de tegenstander en daarom als overtreding geldt3(meervoud: spelen) kansspel: hoog spel spelen veel risico nemen om iets te bereiken4(meervoud: spellen) een partij die je speelt: een spelletje doen; een spelletje domino; geen spelletjes spelen eerlijk zeggen wat je bedoelt; alles op het spel zetten wagen5(meervoud: spellen) stel voorwerpen die je bij een spel (2) nodig hebt6(meervoud: spelen) toneelspel7het bespelen van een instrument: vioolspel8(meervoud: spelen) wedstrijd: de Olympische Spelen spel·len (spelde, heeft gespeld) 1de letters in volgorde noemen: de krant spellen van het begin tot het einde lezen2de woorden volgens vaste regels schrijven

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.