Betekenis 'oog'

Je hebt gezocht op het woord: oog.

ogen (oogde, heeft geoogd) 1eruitzien: dat oogt goed oog (het; o; meervoud: ogen) 1elk van de beide organen waarmee je ziet: iem. met schele (of: scheve) ogen aanzien afgunstig; de ogen sluiten voor iets het niet willen inzien; ogen op steeltjes hebben heel verbaasd kijken; iem. de ogen uitsteken hem jaloers maken; zijn ogen de kost geven scherp toekijken; oog in oog staan met recht tegenover elkaar staan (veelal gezegd van tegenstanders of van onverwachte ontmoetingen); iets onder ogen zien het durven inzien; onder vier ogen buiten aanwezigheid van derden; iets voor ogen houden het steeds indachtig zijn; oog om oog en tand om tand gezegd van onverbiddelijke wraak; geen oog dichtdoen niet kunnen slapen; geen oog hebben voor iets geen begrip en/of belangstelling; het oog wil ook wat ook het uiterlijk is van belang; door het oog van de naald kruipen ternauwernood aan een gevaar ontkomen; in het oog lopen, springen opvallen; met het oog op … (a) in aanmerking nemend dat …; (b) met de bedoeling om; iem. uit het oog verliezen (a) hem niet meer zien; (b) onbekend raken met zijn omstandigheden; iets niet met droge ogen kunnen aanzien er hevig ontroerd door raken; grote ogen opzetten heel erg verbaasd zijn; iem. de ogen openen hem de waarheid doen zien; iem. recht in de ogen kunnen kijken niets te verbergen hebben voor hem; een oogje hebben op iem. verliefd zijn op iem.; iem. of iets in het oog houden aandachtig op iem./iets letten; met een schuin oog kijken naar iem. of iets jaloers zijn op2de omgeving van het oog: iem. een blauw oog slaan3ooglid: de ogen opslaan4blik: een oog werpen op iets5blikveld: iem. in het oog krijgen6iets dat op een oog lijkt: de ogen op een dobbelsteen; hoge ogen gooien grote kans hebben te winnen; in het oog van de orkaan (a) in het middelpunt ervan; (b) in relatieve rust te midden van grote opschudding7oogvormige opening: het oog van een naald

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.