Betekenis 'hand'

Je hebt gezocht op het woord: hand.

hand (de; v(m); meervoud: handen) 1deel van de arm beneden de pols2(deel van een) werktuig dat op een hand lijkt: de hand van een anker het driehoekige uiteinde van de arm3(kaartspel) de kaarten die een speler in handen heefthand in hand gaan samengaan; de hand ophouden 1bedelen; geen hand voor ogen kunnen zien niets kunnen zien door duisternis; mijn hand erop! op mijn woord; ergens zijn hand niet voor omdraaien er niet voor terugdeinzen; iem. de hand boven het hoofd houden hem beschermen; wat is er aan de hand? wat gebeurt er?; iem. iets aan de hand doen iem. wijzen op gunstige kansen; aan de hand van gegevens op grond van; iets achter de hand hebben iets bewaard hebben voor mindere tijden; de zaak in de hand hebben, houden goed beheersen; iets in de hand werken bevorderen; met harde hand hardhandig; met lege handen staan hulpeloos, machteloos zijn; zich met hand en tand verzetten uit alle macht; iem. naar zijn hand zetten tot zijn eigen mening overhalen; op iemands hand zijn zijn standpunt aanhangen; hand over hand (toenemen) geleidelijk; iets ter hand nemen beginnen te doen; de zaak is uit de hand gelopen wanordelijk geworden; uit de eerste hand rechtstreeks van de bron; van hand tot hand gaan rondgegeven worden; iets uit handen geven iets aan een ander overlaten; de handen uit de mouwen steken flink aanpakken; voor de hand liggen vanzelfsprekend zijn; zich in zijn handen wrijven zijn genoegdoening uiten; iem. onder handen nemen iem. de les lezen; iets van de hand doen verkopen; met de handen in het haar zitten ten einde raad zijn; een kans met beide handen aangrijpen enthousiast aanvaarden; iem. op handen dragen hem vereren; iets handen en voeten geven het duidelijk en concreet maken, het realiseren; (negatief) zijn handen niet thuis kunnen houden (a) zich niet kunnen weerhouden te slaan; (b) de neiging hebben iem. te betasten

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.