Welk genderneutraal persoonlijk voornaamwoord gebruik je?

Welk persoonlijk voornaamwoord gebruik je voor iemand van wie je het gender in het midden wilt laten?

Antwoord
Je kunt die persoon of diegene gebruiken. Maar ook aparte genderneutrale voornaamwoorden zoals hen en die zijn mogelijk.

Uitleg
Het Nederlands kende tot voor kort geen aparte voornaamwoorden voor non-binaire personen. Naar een man verwees je met hij en hem, naar een vrouw met zij/ze of haar. Wil je het gender in het midden laten, dan kun je een omschrijving gebruiken: 'die persoon' of 'diegene'.

Sinds een paar jaar worden ook speciale genderneutrale voornaamwoorden gebruikt. Voor de onderwerpsvorm en de voorwerpsvorm is dat hen of die, terwijl je als bezittelijk voornaamwoord hun of diens kunt gebruiken.

In het Engels is al wat langer de vorm they in gebruik om in het enkelvoud te verwijzen naar een non-binaire persoon, en ook andere talen – waaronder het Zweeds – hebben tegenwoordig een genderneutraal persoonlijk voornaamwoord.

Voorbeelden
Die persoon wordt verzocht contact met ons op te nemen.
Diegene wordt verzocht contact met ons op te nemen.
Die wordt verzocht contact met ons op te nemen.
Hen wordt verzocht contact met ons op te nemen.
Hen kan zich melden aan het loket.
Kim is niet thuis; ik zag hen net lopen in de stad.
Kim zit op hun kamer.
Kim zit op diens kamer.

 

Vorig artikel
Volgend artikel

Gerelateerde artikelen