Taalvaardige vrijwilligers gezocht

VluchtelingenWerk Nederland verzorgt taalcoaching en inburgeringscursussen voor vluchtelingen. In een groot aantal gemeenten en ook in sommige locaties van de centrale opvang ondersteunen onze taalcoaches en klassenassistenten vluchtelingen bij het leren van de Nederlandse taal. 

Hebt u affiniteit met taal en wellicht ervaring met lesgeven? Wilt u een vluchteling helpen Nederlands te leren en zo sneller te integreren en een eigen leven op te bouwen?
In meerdere regio's zoeken we nog klassenassistenten en/of taalcoaches.

De vrijwillige klassenassistenten ondersteunen de gecertificeerde NT2-docenten bij de lessen alfabetisering, inburgering of voorbereiding staatsexamen.
U volgt eerst de basiscursus van VluchtelingenWerk en een aanvullende training. Vervolgens begeleidt de NT2-docent of een teamleider u. We zoeken voor deze functie vooral mensen die minimaal drie dagdelen per week beschikbaar zijn. 

De deelnemers aan onze inburgeringscursussen krijgen naast de klassikale lessen ieder een eigen taalcoach, om in de praktijk te oefenen met de taal. En in sommige regio's zijn er ook taalcoaches voor vluchtelingen die geen inburgeringscursus (meer) volgen, maar wel hun taal willen verbeteren. Of voor mensen die nog in een azc of noodopvang zitten en al graag aan de slag willen met de taal. Een taalcoach ontmoet zijn of haar 'maatje' minimaal een keer per week, voor circa twee uur. Ook de taalcoaches volgen de basiscursus en een training voor taalcoaches, en krijgen daarna begeleiding van een teamleider.

Daarnaast zijn er regelmatig andersoortige taalinitiatieven op regionaal niveau, waarvoor ook vrijwilligers nodig zijn: leesgroepjes, onderwijsmaatjes (huiswerkbegeleiding en versterken van ouderbetrokkenheid bij school) enzovoort.

Als u interesse hebt in een van deze vrijwilligersfuncties, kunt u zich aanmelden via VluchtelingenWerk in uw regio:

 Noord Nederland:  Oost Nederland 
 West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard:    Brabant Centraal 
 Limburg         Zuidwest Nederland: 
 Noordwest Nederland    Midden Nederland