Maar zo heb ik het geleerd! - noten

 1. Jacob van Maerlant, Lodewijk van Velthem en Philip Utenbroecke. Spieghel historiael. Deel 3. Partie III en IV (ed. Matthias de Vries en Eelco Verwijs), p. 357. E.J. Brill, Leiden 1863. Geraadpleegd op dbnl.org op 3 oktober 2016.
 2. Dr. R.A. Kollewijn. ‘Over taalfouten en noch wat’. In: Taal en Letteren. Jaargang 4. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1894. Geraadpleegd op dbnl.org op 3 oktober 2016.
 3. Jan Vos. Klacht van Oene. 5e druk, 1662. Geraadpleegd op dbnl.org op 8 oktober 2016.
 4. ‘Advertentie’. Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 6 december 1878. Geraadpleegd op Delpher op 8 oktober 2016.
 5. ‘GEZAG EN SCHOOL I.’ De Maasbode. Rotterdam, 6 december 1937. Geraadpleegd op Delpher op 12 december 2016.
 6. ‘Politici moeten op hun woorden letten bij minderhedenvragen’. Nederlands dagblad: gereformeerd gezinsblad / hoofdred. P. Jongeling ... [et al.]. Amersfoort, 29 april 1993. Geraadpleegd op Delpher op 24 maart 2017.
 7. ‘Voor den Politierechter Buren.’ De courant Het nieuws van den dag. Amsterdam, 8 augustus 1942. Geraadpleegd op Delpher op 12 december 2016.
 8. ‘„Hun hebbe geen cultuur”...’ Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland. Leeuwarden, 15 november 1952. Geraadpleegd op Delpher op 17 oktober 2016.
 9. ‘NIEUWE NEDERLANDSCHE KINDERPRENTEN.’ Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij. Amsterdam, 3 juli 1904. Geraadpleegd op Delpher op 4 december 2016.
 10. ‘Ambtenaren moeten Nederlands ophalen (in diensttijd)’. De Telegraaf. Amsterdam, 30 september 1977. Geraadpleegd op Delpher op 3 december 2016.
 11. ‘Parijs bouwt kinderwagengarages.’ De Indische courant. Soerabaia, 23 maart 1936. Geraadpleegd op Delpher op 27 november 2016.
 12. ‘De zegeningen der vooruitgang’. NRC Handelsblad. Rotterdam, 22 maart 1983. Geraadpleegd op Delpher op 14 december 2016.
 13. ‘Advertentie’. Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 14 april 1938. Geraadpleegd op Delpher op 15 december 2016.
 14. ‘Een familie-kwestie.’ Rotterdamsch nieuwsblad. Rotterdam, 5 januari 1925. Geraadpleegd op Delpher op 9 november 2016.
 15. ‘Toetsenbord’. Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland. Leeuwarden, 5 december 1984. Geraadpleegd op Delpher op 9 november 2016.
 16. ‘Avondwandlingen’. Nederlands dagblad: gereformeerd gezinsblad / hoofdred. P. Jongeling ... [et al.]. Amersfoort, 22 april 1969. Geraadpleegd op Delpher op 16 september 2016.
 17. Bataviaasch nieuwsblad. Batavia, 19 november 1896, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 16 september 2016.
 18. Bataviaasch handelsblad. Batavia, 1 juli 1881, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 7 november 2016.
 19. ‘Advertentie’. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië. Batavia, 23 december 1919. Geraadpleegd op Delpher op 8 november 2016.
 20. ‘Helfferich’s meedeelingen over den oorlogstijd.’ Haagsche courant. ’s-Gravenhage, 14 november 1919. Geraadpleegd op Delpher op 4 oktober 2016.
 21. ‘Grammaticales in brugklas is bittere noodzaak’. NRC Handelsblad. Rotterdam, 4 oktober 1985. Geraadpleegd op Delpher op 4 oktober 2016.
 22. ‘EERSTE BLAD. ONZE TAAL.’ Haagsche courant. ’s-Gravenhage, 29 mei 1893. Geraadpleegd op Delpher op 8 november 2016.
 23. Charivarius. Is dat goed Nederlands? Sdu Uitgevers, Den Haag 1998, p. 22. Geraadpleegd op dbnl.org op 3 maart 2017.
 24. ‘’s GRAVENHAGE den 22 April.’ Arnhemsche courant. Arnhem, 27 april 1819. Geraadpleegd op Delpher op 10 oktober 2016.
 25. ‘KUNST. „ORANJE-HOTEL” Zuid-Nederlandsch Tooneel.’ De Heerenveensche koerier: onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel. Leeuwarden [etc.], 25 januari 1946. Geraadpleegd op Delpher op 10 oktober 2016.
 26. ‘Dodelijk’. De Telegraaf. Amsterdam, 25 maart 1975. Geraadpleegd op Delpher op 10 oktober 2016.
 27. ‘AANTEEKENINGEN’. Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad. ’s-Gravenhage, 30 juli 1923. Geraadpleegd op Delpher op 28 november 2016.
 28. ‘VEREENIGDE STATEN. EEN MILLIOEN MENSCHEN ZULLEN UIT HET LAND WORDEN GEZET.’ De tribune: soc. dem. weekblad. Amsterdam, 18 februari 1926. Geraadpleegd op Delpher op 13 december 2016.
 29. ‘Aanbesteding’. De Telegraaf. Amsterdam, 16 maart 1984. Geraadpleegd op Delpher op 30 november 2016.
 30. ‘VARIA.’ Rotterdamsche courant. Rotterdam, 27 augustus 1864. Geraadpleegd op Delpher op 10 oktober 2016.
 31. ‘SALOMO’s OORDEEL.’ Nieuwe Apeldoornsche courant. Apeldoorn, 2 december 1949. Geraadpleegd op Delpher op 18 december 2016.
 32. ‘Duitschland. Hoe het internationale proletariaat feest viert.’ Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 8 september 1907. Geraadpleegd op Delpher op 18 december 2016.
 33. ‘Advertentie’. De grondwet. ’s-Gravenhage, 19 oktober 1853. Geraadpleegd op Delpher op 12 september 2016.
 34. ‘Advertentie’. Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad. Rotterdam, 7 maart 1856. Geraadpleegd op Delpher op 12 september 2016.
 35. ‘Gelijk’. NRC Stijlboek. Geraadpleegd op nrc.nl op 4 maart 2017.
 36. ‘„APRèS SKI”’. Limburgsch dagblad. Heerlen, 20 januari 1968. Geraadpleegd op Delpher op 23 december 2016.
 37. ‘Familiebericht’. Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij. Amsterdam, 24 november 1943. Geraadpleegd op Delpher op 24 november 2016.
 38. ‘Eerlijke vinder.’ De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad. ’s-Hertogenbosch, 29 september 1915. Geraadpleegd op Delpher op 26 november 2016.
 39. ‘RECHTSZAKEN.’ Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 25 augustus 1899. Geraadpleegd op Delpher op 10 oktober 2016.
 40. ‘Tweede Blad. Brieven uit de Residentie.’ Het nieuws van den dag: kleine courant. Amsterdam, 1 november 1897. Geraadpleegd op Delpher op 25 oktober 2016.
 41. ‘Wanneer iemand bij het schoonmaken zijner’. Arnhemsche courant. Regionaal/lokaal, 13 februari 1896. Geraadpleegd op Delpher op 10 december 2016.
 42. ‘De taal is gansch een volk’. De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad’. ’s-Hertogenbosch, 6 oktober 1941. Geraadpleegd op Delpher op 12 september 2016.
 43. ‘ZWEEDEN.’ Middelburgsche courant. Middelburg, 28 augustus 1766. Geraadpleegd op Delpher op 12 september 2016.
 44. ‘Advertentie’. Leidsch dagblad. Leiden, 30 oktober 1943. Geraadpleegd op Delpher op 10 oktober 2016.
 45. ‘INGEZONDEN.’ Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 22 augustus 1902. Geraadpleegd op Delpher op 7 december 2016.
 46. ‘Koude techniek’. Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad. Rotterdam, 7 juli 1967. Geraadpleegd op Delpher op 30 november 2016.
 47. ‘Voor de Vrouw: „IT”-GEHEIMEN’. Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 16 juli 1949. Geraadpleegd op Delpher op 14 november 2016.
 48. H.F. van Loon. ‘Meneer, hoe moet ik u noemen?’ De Telegraaf. Amsterdam, 9 april 1984. Geraadpleegd op Delpher op 15 november 2016.
 49. Leeuwarder courant. Leeuwarden, 19 juli 1895, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 18 september 2016.
 50. ‘Schildpad oorzaak van auto-ongeluk’. Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 17 augustus 1967. Geraadpleegd op Delpher op 27 november 2016.