Betekenis 'wegen'

Je hebt gezocht op het woord: wegen.

1weg (zelfstandig naamwoord) 1(algemeen) road, way, track: zich een weg banen work (of: edge) one's way through; de weg kwijt zijn (a) have lost one's way; (b) (figuurlijk) lose it, lose one's marbles; (iem.) in de weg staan stand in s.o.'s (of: the) way; op weg gaan set off (on a trip), set out (for), go; iem. op weg helpen set s.o. up; iem. uit de weg gaan keep (of: get) out of s.o.'s way, avoid s.o.; een misverstand uit de weg helpen clear up a misunderstanding; op de goede (of: verkeerde) weg zijn be on the right (of: wrong) track; een kortere weg nemen take a short cut2(middel, manier) way, channel, means: de weg van de minste weerstand the line (of: road) of least resistance3(afstand) way, journey: nog een lange weg voor zich hebben have a long way to gozijns weegs gaan go one's way 2weg (bijwoord) 1(afwezig) gone: een mooie pen is nooit weg a nice pen always comes in useful; weg wezen! (let's) get away from here!, (let's) get out of here!; weg met away (of: down) with …2(verrukt) crazy3(verwijderd) awayze heeft veel weg van haar zus she takes after her sister, she is very like her sister wegen 1weigh: zwaarder wegen dan outweigh; zich laten wegen have o.s. weighed, be weighed

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.