Betekenis 'even'

Je hebt gezocht op het woord: even.

1even (bijvoeglijk naamwoord) 1(door twee deelbaar) evenom het even wie whoever, no matter who 2even (bijwoord) 1(net zo) (just) as: ze zijn even groot they're equally big; in even grote aantallen in equal numbers; hij is even oud als ik he is (just) as old as I am2(bevestiging) just: zij is altijd even opgewekt she's always nice and cheerful3(een korte tijd) just, just a moment (of: while): het duurt nog wel even it'll take a bit (of: while) longer; mag ik u even storen? may I disturb you just for a moment?; heel even just for a second (of: minute); even later shortly afterwards; nu even niet! not (right) now!; eens even zien let me see4(nauwelijks) (only) just, barely5(een weinig) just (a bit): nog even doorzetten go on for just a bit longerals het maar éven kan if it is at all possible

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.