Betekenis 'wel'

Je hebt gezocht op het woord: wel.

1wel (zelfstandig naamwoord) 1(bron) Quelle v2(voor het gebruik in orde gemaakt) Brunnen m 2wel 1(welzijn) Wohl o: het wel en wee das Wohl und Wehe 3wel (bijwoord) 1(goed, gezond) wohl: wel thuis! kommen Sie gut nach Hause!; dank u wel! danke schön!; je moet echter wel bedenken … du musst allerdings bedenken, …; hij is niet wel er fühlt sich nicht wohl; we zijn allen wel wir sind alle wohlauf2(minstens) gut, gut und gern: dat kost wel 1000 euro das kostet gut und gern 1000 Euro3(weliswaar) zwar, wohl: het is wel verboden, maar iedereen doet het es ist zwar verboten, aber jeder macht es4(waarschijnlijk) wohl, schon: je zult wel moe zijn du wirst wohl müde sein5(bij het tegenspreken van een ontkenning) doch, aber: vandaag niet, morgen wel heute nicht, aber morgen; hij is wel rijk, maar niet gezond er ist zwar reich, aber nicht gesund6(uitdrukking van berusting, twijfel, enz.) wohl, schon: zie je nou wel! siehst du wohl!; dat kan wel zijn, maar … das ist schon möglich, doch …7(uitdrukking van geruststelling) schon: je zult het wel redden du wirst es schon schaffenkom hier en wel onmiddellijk! komm (hier)her, und zwar sofort!; ze kwam alleen, door de sneeuw nog wel sie kam allein, und sogar durch den Schnee; eens per week en wel op woensdag einmal in der Woche, nämlich am Mittwoch; wel een bewijs dat … gewiss ein Beweis, dass …; zeg dat wel! genau!; alles goed en wel, maar … alles schön und gut, aber …; wat denk je wel! wo denkst du hin!; (informeel) laten we wel wezen seien wir ehrlich!; als ik het wel heb wenn ich (mich) nicht irre; dát wel das schon, allerdings; dat is wel zo makkelijk das ist praktisch 4wel (tussenwerpsel) 1welwel! sieh mal einer an!; wel, hoe gaat het? nun, wie geht's?; wel allemachtig! du meine Güte! wellen 1(verhitten) heiß werden lassen2(laten weken) quellen

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.