ACTIEVOORWAARDEN VAN DALE-STARTERSKIT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "Van Dale-starterskit", hierna te noemen 'winactie', die wordt georganiseerd door Van Dale Uitgevers, gevestigd te Utrecht aan het Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht, hierna te noemen 'Van Dale'.

Artikel 1 Algemeen

1. Elke in Europa woonachtige persoon mag aan deze winactie deelnemen.

2. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan deze winactie.

3. Medewerkers van Van Dale en voor deze winactie door Van Dale ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

4. Deelname aan de winactie is gratis.

5. Per persoon kan er maximaal één Van Dale-starterskit worden gewonnen.

6. Als je deelneemt aan deze winactie, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden evenals met alle beslissingen die de organisatoren (verplicht zijn te) nemen om het goede verloop van deze winactie te garanderen.

7. Op deze winactie en elk ander gebruik van de websites van Van Dale zijn de Disclaimer en het Privacystatement van Van Dale van toepassing: http://www.vandale.nl/inhoudspaginas/colofon

 

Artikel 2 Gegevens

Om mee te doen aan deze winactie, worden er bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd (bijvoorbeeld je naam en e-mailadres). Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Als je onjuiste gegevens opgeeft, kun je geen prijs winnen.

 

Artikel 3 Hoe en wanneer kun je meedoen?

1. Deze winactie is tijdelijk van aard en loopt van donderdag 14 juni tot en met zondag 9 september.

2. Je kunt deelnemen aan deze winactie door uiterlijk zondag 9 september de Instagramaccount @vandale_opschool te volgen.

3. Meedoen kan 1x per Instagramaccount.

4. Je geeft Van Dale hierbij toestemming om je naam en eventueel foto's en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken op de actiewebsite of voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze winactie.

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. Van Dale kiest in periode  14 juni tot en met zondag 9 september elke 3 weken een winnaar uit alle volgers van de Instagramaccount @vandale_opschool.

2. Met de winnaars van deze winactie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs. We streven ernaar dit te doen in het begin van de maand die volgt op de maand van je deelname.

3. Als je de winnaar van een prijs bent, geef je Van Dale hierbij toestemming om jouw naam en eventueel foto's en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking), te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze winactie. Je zult tevens, desgevraagd, medewerking verlenen aan andere activiteiten de verband houden met deze winactie. Activiteiten kunnen zijn: prijsuitreiking, foto’s voor de (actie)website, Instagram, Facebook, Twitter e.d.

4. Over de uitslag van deze winactie wordt niet gecorrespondeerd.

 

Artikel 5 Prijzen

1. De prijs ‘Van Dale-starterskit voor de middelbare school’ bevat:

  • 9 x Van Dale Pockets (voor de schooltalen Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans)
  • 1 x Van Dale-powerbank
  • 4 x Van Dale-pennen
  • 1 x rugzak
  • 1 x bluetooth-douchespeaker

2. Als je de winnaar van de prijs uit art. 5.1 bent, ontvang je aan het begin van de maand die volgt op de maand van je deelname persoonlijk bericht op Instagram, gevolgd door een e-mailbericht waarin instructies staan voor het in ontvangst nemen van die prijs.

3. Als het e-mailbericht aan een winnaar als onbestelbaar retour komt of als een winnaar niet binnen de in het bericht aangegeven tijd reageert, zal dit leiden tot diskwalificatie van die winnaar, vervalt de prijs en blijft deze eigendom van Van Dale.

4. De prijzen moeten voor 1 januari 2019 in ontvangst genomen worden.

4. Als je de prijs weigert of als er een andere reden is om de prijs niet uit te reiken, vervalt deze en blijft deze eigendom van Van Dale.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan deze winactie geheel voor eigen risico is.

2. Van Dale en de voor deze winactie door Van Dale ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze winactie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende met:

- de door Van Dale uitgekeerde prijzen;

- het stopzetten, verlengen, onderbreken of wijzigen van deze winactie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen;

- enig technisch mankement en/of vertragingen;

- enig mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.);

- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

3. Van Dale en de voor deze winactie door Van Dale ingeschakelde derden zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan deze winactie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

 

Artikel 7 Rechten Van Dale

1. Van Dale behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan deze winactie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze handelt in strijd met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Van Dale hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. Van Dale behoudt zich tevens het recht voor om deze winactie en de actievoorwaarden en elk ander onderdeel van de (actie)website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, stop te zetten, te verlengen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van het spel te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

3. Aan druk- of tekstfouten in de (actie)website en in deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze winactie of over de actiewebsite, neem dan contact met ons op.

Van Dale Uitgevers

t.a.v. afdeling Marketing

Postbus 13288

3507 LG  UTRECHT

e-mail: marketing@vandale.nl

t: 088-7002600