'Na het eerste studiejaar ontvang je een bindend studieadvies'

Pardon? Dat lijkt warempel wel een contradictio in terminis. 

Een advies is een – meestal goedbedoelde – raad, die je kunt opvolgen, maar ook naast je neerleggen. Essentieel aan een advies is immers dat je als geadviseerde vrij bent om je er al dan niet iets van aan te trekken. Een bindend advies is dus geen advies, maar een bevel.

Als er in één adem twee zaken worden genoemd die met elkaar in tegenspraak zijn, noemen we dat met een geleerde term een contradictio in terminis. Dat is Latijn en het betekent letterlijk 'tegenstrijdigheid in de woorden'. Andere voorbeelden van dit verschijnsel zijn: 'een vierkante cirkel' en 'een piepjonge grijsaard'.

Het is niet altijd objectief vast te stellen of iets een contradictio in terminis is of niet. Voor iemand die vindt dat alle Schotten gierig zijn is 'een royale Schot' een contradictio in terminis, maar voor een ander niet.