Veelgemaakte taalfout: 'Zij is een meisje die ik leuk vind.'

 Veelgemaakte taalfout: 'Zij is een meisje die ik leuk vind.' Dat moet zijn: 'een meisje dat ik leuk vind'. 

Het Nederlands kent twee typen zelfstandige naamwoorden: woorden met het lidwoord 'de' en woorden met het lidwoord 'het':

de stad
de jongen
het dorp
het meisje

Van dat lidwoord hangt af op je 'die' dan wel 'dat' gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord. Bij de-woorden gebruik je 'die', bij het-woorden gebruik je 'dat':

de stad die daar ligt
de jongen die ik ken           
het dorp dat ik bedoel
het meisje dat ik leuk vind

Een verklaring voor de veelgemaakte taalfout 'een meisje die' kan zijn dat vooral jongere taalgebruikers het verschil tussen de-woorden en het-woorden niet meer goed aanvoelen. Inderdaad hoor je ook steeds vaker 'de meisje'. Misschien dat dat in de toekomst ooit nog eens goed Nederlands wordt, maar vooralsnog houden we het op 'het meisje dat'.